Top 10 quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư cao nhất thế giới 2018

0
87

Với tỷ lệ 151,4 ca được chẩn đoán ung thư tính trên 100.000 dân trong năm 2018, Việt Nam chỉ nằm trong nhóm nước có tỷ lệ trung bình về số ca nhiễm mới ung thư trên toàn cầu, theo xếp hạng của IARC.

Dưới đây là 15 nước có tỷ lệ số ca nhiễm mới ung thư cao nhất thế giới trong năm 2018 theo dữ liệu của IARC:

1. Australia – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 468 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.492 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,5%

2. New Zealand – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 438,1 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 3.530 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,3%

3. Ireland – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 373,7 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 81,6 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.335 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 13,9%

4. Hungary – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 368,1 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 75,6 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 1.912 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

5. Mỹ – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 352,2 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 78,7 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 9.536 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 15,4%

6. Bỉ – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 345,8 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 81 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.782 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,6%

7. Pháp – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 344,1 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 82,3 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 4.542 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

8. Đan Mạch – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 340,4 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 80,7 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.083 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 19,7%

9. Na Uy – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 337,8 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 82,5 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 6.222 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,8%

10. Hà Lan – Tỷ lệ chẩn đoán ung thư: 334,1 ca mới trên 100.000 dân

 • Tuổi thọ trung bình: 81,5 tuổi
 • Chi phí y tế bình quân đầu người hàng năm: 5.313 USD
 • Dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,8%

LEAVE A REPLY