Top 10 dân tộc đông dân nhất tại Việt Nam

0
287

Dưới đây là 10 dân tộc đông dân nhất tại Việt Nam tại thời điểm 1 tháng 4 năm 2009.

1. Kinh

Dân số 73.594.427 người

Chiếm 85,7274% dân số Việt Nam

2. Tày

Dân số 1.626.392 người

Chiếm 1,8945% dân số Việt Nam

3. Thái

Dân số 1.550.423 người

Chiếm 1,806% dân số Việt Nam

4. Mường

Dân số 1.268.963 người

Chiếm 1,4782% dân số Việt Nam

5. Khơ Me

Dân số 1.260.640 người

Chiếm 1,4685% dân số Việt Nam

6. H’Mông

Dân số 1.068.189 người

Chiếm 1,2443% dân số Việt Nam

7. Nùng

Dân số 968.800 người

Chiếm 1,1285% dân số Việt Nam

8. Hoa

Dân số 823.071 người

Chiếm 0,9588% dân số Việt Nam

9. Dao

Dân số 751.067 người

Chiếm 0,8749% dân số Việt Nam

10. Gia Rai

Dân số 411.275 người

Chiếm 0,4791% dân số Việt Nam

LEAVE A REPLY